Silniční laboratoř

Dne 23.5.2016 bylo vydáno rozhodnutí o udělení správné činnosti laboratoře zkušební laboratoři naši partnerské společnosti BONTEVIA s.r.o. s číslem 212 pro zkoušky:


- rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 73 6192, zařízení skupiny C (prováděna lehkou dynamickou deskou LDD100).LDD 100 je zařízení pro rychlou kontrolu dynamických parametrů zhutňovaných sypanin podle ČSN 73 6192 a TP Bf-StB teil B8.3. Vzhledem k rychlosti vyhodnocení a malým rozměrům má široký rozsah použití od zásypů při výkopových pracích v intravilánu měst po výstavbu dálničních komunikací. Měření dynamického modulu deformace Mvd v rozsahu 2 až 220 Mpa. Možnost stanovení modulů Edef informativním přepočtem dle ČSN 721006. Okamžité vyhodnocení charakteristik včetně tiskového výstupu. Grafické znázornění průběhu deformace měřeného materiálu. Hmotnost měřicí desky 15kg, průměr 300mm. Hmotnost rázového závaží 10kg. Silový impuls 7,1 kN, doba rázu 17 ms

 
- statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A, B, D (zařízení ECM static)
ECM - Static je zařízení pro automatizovanou kontrolu statické únosnosti zhutňovaných sypanin. Umožňuje měření podle ČSN 72 1006 příloha A (DIN 18134), příloha B (ČD S4) a příloha D (ČSN 73 6190). Měření statického modulu přetvárnosti podle ČSN 72 1006 (přílohy A, B a D) Úplné vyhodnocení zkoušky včetně grafického zpracování.